Föreningen

Kungsbacka Guide och Turism ideell förening vänder sig till fysiska personer som arbetar som guide eller har intresse av guidning och turism. De flesta av dessa personer driver egen verksamhet.

  • Att framhålla guidens unika roll som marknadsförare i regionen.
  • Att synliggöra medlemmarna och deras kompetenser.
  • Att medlemmarna skall leverera en produkt med högsta kvalitet till kunden.
  • Att fungera som ett nätverk för medlemmarna.
  • Att arbeta för medlemmarnas fortlöpande kompetensutveckling.
  • Att i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen inom turismnäringen och då särskilt i Kungsbacka och Göteborg med omnejd.

 

Vill Du vara en av oss?

Föreningen välkomnar nya medlemmar med intresse för guidning, kultur, turism, historia och föreläsningar, i framför allt norra Halland och Göteborgsregionen.

Föreningen startades av ett tjugotal auktoriserade guider och innefattar idag också föreläsare och reseledare inom olika specialområden.

Som medlem i Kungsbacka Guide och Turism inbjuds du till trevliga aktiviteter och studiebesök där vi träffas, utbyter erfarenheter och får nya impulser. Det kan handla om allt från besök på företag till olika vandringar eller intressanta besöksmål både i och utanför Kungsbacka kommun och till platser dit man som privatperson inte alltid kan komma.

Alla medlemmar i Kungsbacka Guide och Turism har också möjlighet att marknadsföra sina tjänster och erbjudanden genom vår hemsida och Facebook.

Du blir enklast medlem i Kungsbacka Guide och Turism genom att betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 659-1887
2016 års medlemsavgift: kr 300 

Glöm inte att tydligt ange namn, adress och e-mejl på talongen.

Du kan också kontakta någon i styrelsen för mer information, eller vår föreningsmail info@kungsbackaguide.se

Vi välkomnar nya medlemmar som delar vårt intresse.