Lena Edman

Lena Edman
Auktoriserad Guide och Reseledare
Specialiteter:

Auktoriserad guide i Goteborg. Stadsvandring i Haga

Auktoriserad Guide:

Göteborg

Auktoriserad Språk:

Svenska, engelska, spanska

Auktoriserad SveGuide
HLR-utbildad