Ingvar Orrelid

Ingvar Orrelid
Auktoriserad Guide och Reseledare
Specialiteter:

Historiska stadsvandringar i Kungsbacka, Stadsvandringar i Göteborg

Auktoriserad Guide:

Kungsbacka

Auktoriserad Språk:

Svenska